Aktualności

Więcej o: Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola”

Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola”

W związku z realizacją projektu grantowego

Pn. „Cyfrowa Gmina Dzwola”

W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr II

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Więcej “Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola””

Więcej o: Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola”

Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola”

W związku z realizacją projektu grantowego

Pn. „Cyfrowa Gmina Dzwola”

W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr II

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Więcej “Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola””

Więcej o: KGW z Dzwoli na Festiwalu Kaszy w Janowie Lubelskiem

KGW z Dzwoli na Festiwalu Kaszy w Janowie Lubelskiem

W dniach 10-11 sierpnia 2019 r. w Parku Misztalec w Janowie Lubelskim odbył się Festiwal Kaszy Gryczaki 2019 – największe święto kaszy na Lubelszczyźnie. ,,Gryczaki” to  impreza cykliczna odbywająca się raz w roku, której celem jest promowanie zdrowej, tradycyjnej kuchni opartej o kulinarne dziedzictwo regionu.

 

Więcej “KGW z Dzwoli na Festiwalu Kaszy w Janowie Lubelskiem”

Więcej o: Podziękowania

Podziękowania

W imieniu poszkodowanych powodzian Pan Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc przekazał podziękowania dla Mieszkańców Gminy Dzwola, na ręce Wiesława Dyjacha – Wójta Gminy Dzwola.

 

 

Więcej “Podziękowania”