Krzemień 

 

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1572 roku. Krzemień założony został przez rodzinę Górków. Spadkobierca Stanisława Górki- Paweł Trojanowski, w1596 roku sprzedał Krzemień Janowi Zamojskiemu, który włączył wieś do swojej ordynacji.

Na początku XIX wieku gospodarze zajmowali się głównie uprawą żyta i owsa, hodowlą bydła, świń i owiec. W późniejszych latach XIX wieku zajmowali się również tkactwem, kowalstwem, ciesielstwem oraz garncarstwem.
W okresie wojen napoleońskich wieś znacznie się wyludniła na skutek przemarszów wojsk, nieurodzaju, głodu i epidemii.
Do czasu uwłaszczenia przez kilkadziesiąt lat istniała gmina i klucz krzemieński.

W 1864 roku mieszkańcy Krzemienia stali się właścicielami użytkowanej od pokoleń ziemi.
W okresie międzywojennym powstała tu szkoła powszechna, straż pożarna, kółko rolnicze i Związek Strzelecki.

We wrześniu 1939 roku starły się tu oddziały polskie z wojskami radzieckimi

 • W 1940 roku wyodrębniło się sołectwo Krzemień II.

 • W 1944 roku partyzanci spalili most na rzece Branwi.

Po wojnie powstała w Krzemieniu poczta, mleczarnia, ośrodek zdrowia, wieś została zelektryfikowana.

 • W latach 1955- 73 Krzemień był siedzibą gromady.

 • W latach1982- 83 zbudowano kościół, a w 1991 roku założono tu parafię.

 • Obecnie Krzemień dzieli się na dwa sołectwa.

 • W 1582 r. wieś posiadała 18,5 łanów kmiecych, młyn, karczmę, staw hodowlany oraz rudę

 • W 1626 r. włościanie krzemieńscy użytkowali już 34 półłanki i 10 ćwierci, we wsi było 3 rzemieślników i ruda

 • Na przestrzeni XVII w. funkcjonowało tu kilka młynów

 • Pod koniec XVIII w. działały we wsi dwa młyny i trzy karczmy

 • W 1800 r. było w krzemieniu 246 gospodarzy, którzy użytkowali 2,7 mórg pola

 • W wyniku uwłaszczenia 232 gospodarzy otrzymało łącznie 3745 mórg pola

 • W 1921 r. Krzemień liczył 370 domów i 1966 mieszkańców

 

 •  
 • Polecane wydarzenia
  Wyślij znajomemu pocztówkę z widokiem naszej Gminy

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

  © Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.