Aktualności

Więcej o: Wykreślenie wpisu – brak PESEL – Aktualizacja

Wykreślenie wpisu – brak PESEL – Aktualizacja

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem przedsiębiorców w zakresie danych we wpisach Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, iż przez kilka dni po 19 maja przedsiębiorcy będą mogli uzupełnić dane we wpisie, gdyż wpisy będą usuwane stopniowo poczynając od tych, które zawierają najmniej danych.

 

Więcej „Wykreślenie wpisu – brak PESEL – Aktualizacja”

Więcej o: Wykreślenie wpisu – brak PESEL

Wykreślenie wpisu – brak PESEL

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Więcej „Wykreślenie wpisu – brak PESEL”